noszka@lemarpol.pl 605-746-067 sklep internetowy z częściami

Zgłoszenie serwisowe

Marka:


 
 
  


Jednocześnie my firma:  oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku Vat, zarejestrowanym pod numerem NIP:  upoważniamy Firmę 'Lemarpol -Wózki widłowe' sp. z o.o. do wystawiania faktur gotówkowych na miejscu lub do wystawienia faktur vat bez naszego podpisu.

Osoba upoważniona

Formularz zgłoszenia serwisowego do pobrania